Äldre nyheter

2014-09 Tibblekliniken startar upp med implantatkirurgi!
2014-09 Tandhygienist Miranda Hedman börjar arbeta på Tibblekliniken. Miranda har tidigare arbetat på Folktandvården i Bålsta. 
2014-05 Tandläkare Kim Seu-Ki börjar på Tibblekliniken. Kim har tidigare arbetat på Danderyds sjukhus med implantatkirurgi och annan käkkirurgi. 
2014 Tandläkare Ulla Jerresand och tandhygienist Marja-Leena Portamo går i pension.
2013 Ändringar i tandvårdsstödet från den 1 januari 2013. Tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Läs mer!
2012-11 Vi investerar i en avancerad systemkamera.  Med denna kan vi fotografera behandlingar och snabbt kommunicera med specialister, tandtekniker försäkringskassa. 
2012-02 Kliniken byter ut sin gamla röntgendatabas till en modernare, samtidigt byts röntgenbildplattorna "sensorerna" ut till nya med högre upplösning.
2012-02 Tibblekliniken far till Kina!  Bilder!
2012-01 Tandsköterska Sara Söderberg får en dotter. Grattis!
2011-12 Tandsköterska Jennie Furuhall börjar arbeta på Tibblekliniken.
2011-04 Tandhygienist Marja-Leena Portamo börjar på kliniken.
2010 Tibblekliniken får en sida på Facebook! Stort! 
2010 En panoramaröntgenapparat installeras på kliniken. Med denna kan båda käkarna avbildas på en bild. Ingen bildplatta eller film behöver placeras i munnen. 


Tillbaka