Fallpresentationer

Porslinskrona Skalfasad Blekning Tandsmycke
Sportskydd Implantat Implantat 2 Bro
Fyllnadsterapi 1 Fyllnadsterapi 2    

Alla patientfall utförda och fotograferade av Peter Marions.


Tillbaka


foto: Sofie Gustafsson