Tjänster

BARN & UNGDOMSTANDVÅRD

Vi har mer än 20 års erfarenhet av barn- och ungdomstandvård, samt tandläkare med tilläggsutbildning inom barn & ungdomstandvård . Detta i nära samarbete med specialister i Stockholm. Du kan lugnt vända dig till oss. 

Fri barntandvård

VUXENTANDVÅRD

Alla tandläkare på kliniken har en bred kompetens liksom en mångårig erfarenhet inom vuxentandvård. Utöver detta tilläggsutbildning inom kirurgi och implantatbehandling. Räcker inte våra resurser till hjälper vi med remiss till någon av våra samarbetspartner med specialistutbildning.
IMPLANTAT

Många års erfarenhet av implantatbehandling.

Läs merESTETISK TANDVÅRD

Slitna kronor? Blekning av tänder? Missfärgade fyllningar? Tandsmycke?

Läs mer