Valfrihet inom barn-ungdomstandvården

Om ni väljer barn-ungdomstandvård på Tibblekliniken, kontakta oss. Landstinget erbjuder fri tandvård hos valfri tandläkare och mottagning upp till 22 års ålder. För närvarande har mer än 650 barn och ungdomar valt att få sin tandvård på Tibblekliniken.
Tibblekliniken har tandläkare med tilläggskompetens inom detta område.


Tillbaka

foto: Sofie Gustafsson